Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi

Modern çağların özelliklerinden birisi de konuların ayrışması ve her konuda ihtisaslaşmanın sağlanmasıdır. Tıp bilimi bu ihtisaslaşmanın apaçık görüldüğü alanlardan birisidir. Belirli dallarda uzmanlaşma yapılan işte hem kaliteyi artırır hem de güveni yaratır. Diş Hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra “Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı” üzerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan ve bu dalda cerrahlık sıfatını kazanan diş hekimleri de bundan sonraki meslek hayatlarında çene cerrahisi olarak bilinen özel tıp alanında uğraşacaklar demektir.

Çene Cerrahisi Uygulama Alanları

Ağız boşluğu içindeki tıbbi olaylar, yüzdeki dokuların cerrahi işlemleri, dişler, diş implantları, çene kemikleri, gömülmüş dişlerin zorlu çekimleri, trafik kazalarında çokça yaşanan çene kırıkları, sinüs lift operasyonları, ağız bölgesinde (çene kemiğinde) ve diş etlerinde görülen tümör ve kist ameliyatları, ağız hastalıkları ve kanser tedavileri; ‘Çene cerrahı’ olarak da tanımlanan uzman diş hekimlerinin çalışma alanıdır.

Çene kemiklerindeki anormalliklerin düzeltilmesi, buradaki kemiklerin ilgili tıp alanları yardımıyla yeniden yapılandırılması, eksik dişlerin implant tedavisi ile tamamlanması gibi alanlar da çene cerrahisi biliminin uygulamaları içindedir. Ayrıca dişsiz alandaki düzensiz çene kemikleri protez için düzeltilebilir, diş etlerindeki şekil bozuklukları giderilebilir, yapışık dil olarak bilinen duruma karşı frenulum cerrahisi uygulanabilir. Acil müdahalelerde ise çene kırıklıklarının komplike tedavisi yapılmaktadır. Özellikle kask takmadan trafiğe çıkan motosiklet sürücülerinin karşılaştığı trafik kazalarında büyük ölçüde çene kırıklıkları yaşanmaktadır. Çene bölgesindeki yüz bozukluklarının insan hayatındaki olumsuz etkilerini tahmin edebilirsiniz. Uzman diş hekimlerinin yapacağı tedaviler ile bu durumlar ortadan kaldırılabilir.

Ülkemizde Çene Cerrahisi

Diş Hekimliği öğrenimi ülkemizde tıp fakültelerinin eğitimi gibi yaygındır. Buna rağmen ihtiyaçlar göz önüne alındığında yeterli sayıda çene cerrahının Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmadığı gözlemlenmektedir. Estetik cerrahi dalında dünya çapında gelişmeler kaydeden Türkiye’de çene cerrahisi alanı nispeten sınırlı kalmaktadır. Buna rağmen ülkemizdeki ilk protez çene kemiğinin takılmasının 2014 yılında Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından gerçekleştiği gibi özel haberlere de rastlamaktayız. Yedi yıl önce geçirdiği kaza neticesinde alt çene kemiği kırılması gibi korkunç bir olayla karşılaşan, üstelik tedavi görmemesi sonucu kırık kemiğin kafa tabanına kaynaması gibi bir anormallik yaşayan, bu yüzden ağzını en fazla bir santimetre kadar açabilen hastaya takılan “kişiye özel çene eklemi protezi” hem dünyadaki hem de ülkemizdeki çene cerrahisinin geldiği seviyelerin bir örneğidir. Yedi yıl boyunca bu acıyı yaşayan bir insanın operasyon sonrası yaşadığı ferahlık sözlerle tarif edilemez.