Maksiller Sinüs Nedir?
Maksiller sinüs üst çene kemiği içinde, burun boşluğunun iki yanında içi hava dolu anatomik boşluklara denir.

Maksiller Sinüs Diş Çekiminden Sonra Nasıl Açılır ?
Bazan üst çenedeki azı dişlerinin kökleri maksiller sinüs içerisinde olabilir. Diş çekimi sonrası dikkat edilmediği durumlarda sinüs ile ağız boşluğu arasında bir açıklık oluşabilir. Buna oroantral fistül denir. Oroantral fistül oluşursa hastalar yemek yeme ve içme sırasında yedikleri ve içtikleri burun boşluğuna kaçabilir.

Oroantral Fistüller Nasıl Tedavi Edilir?
Oroantral fistül cerrahi olarak kapatılmalıdır. Bunun için çeşitli cerrahi teknikler vardır. Bunlardan en sık kullanılanlar;
Yanaktan (bukkal flep) doku kaydırılarak kapatılması
Damaktan (palatal flep) doku kaydırılarak kapatılması
Bichat (yanaktaki yağ toparlağından alınan) yağ dokusu flebi

Maksiller Sinüs Ameliyat Sonrası Süreç
Maksiller sinüs ameliyatlarından sonra hastalarda hapşırma gibi reflekslerde burunlarını kapamamları gerekmektedir. Aksi taktirde yapılan ameliyat bölgesinde sinüs içerisindeki zar yapısındaki membranda basınçtan dolayı yırtılmalar oluşabilmektedir.

Benzer Tedaviler